Familien Petersen

Den sidste del af familien Petersen bestod af de tre søskende, frk. Boline Kirstine Petersen, frk. Bentine Johanne Petersen og Alfred Emil Petersen, der som de sidste af deres slægt valgte at testere formuen til stiftelsen af Fruervadgård’s Mindelegat.

Familien boede selv på gården gennem hele deres liv.

Broderen, Alfred Emil Petersen, døde den 8. august 1980, hvorefter landsretssagførerne Aksel og Kirsten Schack som boets eksekutorer fastsatte den også nu gældende fundats for legatet.

Gården Fruervadgård eksisterer fortsat og ligger ved Hillerød.

Familien Petersen

Familiegravstedet ved Tjæreby Kirke

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Formålet er at uddele midler til legatansøgere. I forbindelse med Fondens administration af udbetalinger under modtagne og godkendte ansøgninger samarbejder Fondens administration med en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndighederne inkl. SKAT, og videregiver i den forbindelse almindelige personoplysninger til disse. Herudover videregives i forbindelse med indberetning af udbetalinger cpr-nummer til SKAT. Du giver via samtykkeerklæringen samtykke til at alle dine personlige oplysninger opbevares i 5 år. Her kan du læse vores persondatapolitik. Her kan du læse vores politik om hvidvaskning.

Log in with your credentials

Forgot your details?