Administration

Fruervadgård’s Mindelegat er stiftet på baggrund af de tre søskende, frk. Boline Kirstine Petersens, frk. Bentine Johanne Petersens og Alfred Emil Petersens testamente, og legtatet administreres fortsat i henhold til den oprindelige fundats af 10. december 1982.

Legatet administreres i overensstemmelse med denne fundats af en bestyrelse bestående af 3 personer, hvoraf mindst den ene skal være jurist. Det juridiske medlem fungerer som forperson og, i tilfælde af en flerhed af jurister, den jurist med højst anciennitet i bestyrelsen.

Bemærk, at det fremgår af legatets fundats, at støttemidler udbetalt fra legatet ikke kan gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller arv, ej heller for arrest, execution eller anden retsforfølgning. Det vil sige, at støtten er personlig og ikke må videreoverdrages, ligesom den er beskyttet mod kreditorers retsforfølgning.

Legatet forvaltes af Nykredit i henhold til Justitsministeriets tilladelse af 28.11.2013.

Nærmere oplysninger om legatet kan rekvireres hos Advokatfirmaet Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød.

Indvielse på Dalum Landbrugsskole

Bestyrelsen består af følgende:

  • Birgitte Schack, advokat
  • Ditlev Hasselbalch, godsejer
  • Nanna Vang Christensen, stud.jur

Indvielse på Bygholm Landbrugsskole

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Formålet er at uddele midler til legatansøgere. I forbindelse med Fondens administration af udbetalinger under modtagne og godkendte ansøgninger samarbejder Fondens administration med en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndighederne inkl. SKAT, og videregiver i den forbindelse almindelige personoplysninger til disse. Herudover videregives i forbindelse med indberetning af udbetalinger cpr-nummer til SKAT. Du giver via samtykkeerklæringen samtykke til at alle dine personlige oplysninger opbevares i 5 år. Her kan du læse vores persondatapolitik. Her kan du læse vores politik om hvidvaskning.

Log in with your credentials

Forgot your details?