Familien Petersen Fruervadgårds Mindelegat

 

Fruervadgårds Mindelegat yder økonomisk støtte til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Herudover yder legatet støtte til ældre mennesker af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen. Sådan støtte ydes for personer, der er fyldt 60 år.

Læs den seneste omtale af Fruervadgårds Mindelegat her.

Sådan søger du

Mærk kuverten:
“Fruervadgårds Mindelegat”

Eller per mail til:
ansoegning@fruervadgaard.dk

VIGTIGT! Samtykkeerklæringen skal vedlægges ansøgningen, ellers vil denne ikke blive behandlet.

Ansøgningsfrister i 2023: 

15. april 2023

15. oktober 2023

Gården Fruervadgård ligger ved Hillerød.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Formålet er at uddele midler til legatansøgere. I forbindelse med Fondens administration af udbetalinger under modtagne og godkendte ansøgninger samarbejder Fondens administration med en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndighederne inkl. SKAT, og videregiver i den forbindelse almindelige personoplysninger til disse. Herudover videregives i forbindelse med indberetning af udbetalinger cpr-nummer til SKAT. Du giver via samtykkeerklæringen samtykke til at alle dine personlige oplysninger opbevares i 5 år. Her kan du læse vores persondatapolitik. Her kan du læse vores politik om hvidvaskning.

Log in with your credentials

Forgot your details?