Familien

Den sidste del af familien Petersen bestod af de tre søskende, frk. Boline Kirstine Petersen, frk. Bentine Johanne Petersen og Alfred Emil Petersen, der som de sidste af deres slægt valgte at testere formuen til stiftelsen af Fruervadgård’s Mindelegat.

Familien boede selv på gården gennem hele deres liv.

Broderen, Alfred Emil Petersen, døde den 8. august 1980, hvorefter landsretssagførerne Aksel og Kirsten Schack som boets eksekutorer fastsatte den også nu gældende fundats for legatet.

Gården Fruervadgård eksisterer fortsat og ligger ved Hillerød.

Familien Petersen