Familien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat

Fruervadgårds Mindelegat yder økonomisk støtte til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Herudover yder legatet støtte til ældre mennesker af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen. Sådan støtte ydes for personer, der er fyldt 60 år.

Fruervadgård
Familien Petersen