Familien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat

Fruervadgårds Mindelegat yder økonomisk støtte til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Herudover yder legatet støtte til ældre mennesker af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen. Sådan støtte ydes for personer, der er fyldt 60 år.

 

_______________________________________________________________

SÅDAN SØGER DU

Ansøgninger kan sendes per brev til:

Advokatfirmaet Schack

Slotsgade 32

3400 Hillerød

 

Mærk kuverten: “Fruervadgårds Mindelegat”

Eller per mail til: ansoegning@fruervadgaard.dk

VIGTIGT! Samtykkeerklæringen skal vedlægges ansøgningen, ellers vil denne ikke blive behandlet.

Legatet uddeles ultimo 2018. 

Ansøgningsfrist i 2019 :

15. oktober 2019