Fruervadgårds MindelegatFamilien Petersen, Fruervadgård’s Mindelegat

Fruervadgårds Mindelegat yder økonomisk støtte til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v.

Herudover yder legatet støtte til ældre mennesker af landbrugsstanden, der har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som måtte trænge til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette dem i tilværelsen. Sådan støtte ydes for personer, der er fyldt 60 år.

Vi efterlyser:

Bestyrelsen for Fruervadgårds Mindelegat modtager meget gerne rejsebeskrivelser o.l. fra modtagere af legater, fx til studierejser. Med legatmodtagerens tilladelse vil vi gerne offentliggøre sådanne beretninger om, hvad modtageren har fået ud af legatmidlerne. Dette kan være med til at inspirere andre, ligesom det giver bestyrelsen en større viden om, hvordan legatmidlerne anvendes.

Rejsebrev vedr. landbrugselevpraktik i Canada 2013 og Australien 2014

I forbindelse med min uddannelse til landmand valgte jeg at tage størstedelen af mine praktikophold i udlandet. Dette ville jeg gerne, da jeg derved kunne lære, hvilke udfordringer landmændene har i andre lande end Danmark, og hvordan de klarer dette.

Jeg har lært en masse - både landbrugsmæssigt og personligt - i løbet af disse ophold, og jeg er sikker på, den viden, jeg har fået, kan bruges i min videre uddannelse som jordbrugsteknolog.

Mit første ophold var i Canada i 6 måneder, hvor jeg boede ved byen Fawcett, som er beliggende et par timer nord for Edmonton. Dette er noget af det nordligste landbrug, der er i Canada.

Jeg ankom om vinteren, hvor temperaturmåleren viste -35 oC, og hvis der var storm, føltes det som -55. Her var det ikke usædvanligt, at kalvene frøs ørerne af eller mistede et ben, hvis man ikke var hurtig til at få dem ind i en lade kort tid efter, de var født. Det var utroligt spændende at se, hvordan landmændene klarer disse ekstremer - især da folk som har kpdkvæg, som jeg arbejdede med, vælger at få alle deres kalve i netop disse måneder (januar-april).
Når foråret rammer Canada, ser man virkelig, hvordan naturen heriker. Temperaturen går fra -L0 til +20 i løbet af blot ån dag. Og derefteI starter landbrugsa rbejdet med fuld fart, da alle deres afgrøder skal sås iforåret, og det er ikke unormalt at have 2000 ha med afgrøder.

Sommeren var en urolig smuk og varm sommer - her ligger temperaturen på omkring 30 oC. Dette resulterede i helt forrygende aflrøder, som jeg desværre ikke nåede at være med til at høste, da jeg skulte hjem og begynde på 2- hovedforl6b på Gråsten Landbrugsskole.
:
Mit andet udlandsophold var i Vest Australien, hvorjeg tilbragte 4 måneder på en feedlot (en farm
som opkøber stude og kvier til opfedning til slagtning). Jeg boede ved byen Pingaring, som ligger 4 timer øst for Perth, og altså ved grænsen til ørkenen. Her er ekstremt varmt og tørt om sommeren, og der kan kun dyrkes afgrøder, hvis regnen kommer til efteråret og vinteren.
Risskov d. 22. september 2014.

Vi havde ca. 700 i feedloten ad gangen, og disse dyr var mit ansvar. Derudover havde vi 2500 ha, de, skulle sås til med afgrøder, når deres efterår kom, da man kun kan dyrke afgrøder om vinteren, da sommeren er alt for varm.
Jeg ankom i februar måned, som er slutningen af deres sommer. Det var stadig varmt, ca. 40 oC, hvilket føltes meget ekstremt, når man kommer fra kolde Danmark.

Som sagt var mit ansvarsområde feedloten, hvor jeg stod for alt det daglige arbejde: fodring, behandling af dyr, flytning af dyr, vejning, afsendelse til slagt og modtagelse af nye dyr til feedloten. Det var et fedt arbejde - især da jeg fik så meget ansvar, som jeg gjorde.

Da vi skulle til at så, fik jeg også lov til at køre med den store såmaskine - så traktor fik jeg kørt
rigeligt af.

Der var rigtig meget arbejde i den tid, jeg var der, så derfor fik jeg en uge fri til sidst for at opleve lidt af landet, inden jeg skulle hjem.

Jeg rejste med en kammerat, som også er dansker, en tur op af vestkysten. Her snorklede vi med Manta Rays og verdens største fisk, whale sharks, som målte mellem 7-9 m. Vi så vilde køer, masser af kængururer, koalaer, delfiner og nød den smukke udsigt langs kysten.

Af mine to praktikophold i udlandet har jeg lært rigtig meget. Jeg har fået et bredere syn på landbruget, og jeg har en viden nu, som gør, at jeg kan sammenligne, hvad de gør i andre lande i forskellige situationer med landbruget i Danmark.

Dette håber jeg at kunne bruge i min videre uddannelse, hvor jeg er ved at læse til jordbrugsteknolog med henblik på at blive kvægkonsulent.

Personligt har det gjort mig til en selvstændig og mere selvsikker person, som tør træffe nogle beslutninger på baggrund af den viden og erfaring, jeg nu har.

Som H.C. Andersen sagde "At rejse er at leve", og dette kan jeg i hvert fald bekræfte.

Venlig hilsen
Stine